artikler og bøger

Marianne og Jørgen

Her er en oversigt over nogle af de artikler og bøger, vi har skrevet.
Vi starter med dem, vi har lavet i fællesskab:

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2018). Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag (kan downloades gratis fra forlaget eller fra forsiden her).

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2017). Participation and social engineering in early organizational action research: Lewin and the Harwood studies. International Journal of Action Research, 13(2), 154-177.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2017). Organizational Action Research. In C.R. Scott & L. K. Lewis (Eds.) The International Encyclopedia of Organizational Communication. London, UK: John Wiley & Sons.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2017). Participation i organisationer og i forskning – mellem participation og involvering. In B. Blaagaard, C. Dindler & M.M. Roslyng (Eds.).Studier i kommunikation.(pp. 216-247). Aalborg: Aalborg universitets forlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. & Søgård Jørgensen, M. (2016). Participation og eksklusion – oplæg til dialog. In J. Andersen, A. Bilfeldt, & I. Jensen (Eds.). Social læring, eksklusion og forandring. Aalborg: Aalborg University Press.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2016). Participatory hierarchies – a challenge in organizational action research. International Journal of Action Research, 12(2), 144-171.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J (2014). Power and contexts – some societal conditions for participatory projects – Clashes between economic-management and pedagogic-social Discourses. International Journal of Action Research, 10(3) 339-375.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Report from the Conference on Participation and Power, Aalborg University/Copenhagen, Denmark, 05‒07.06.2013. International Journal of Action Research

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (Eds.) (2014). Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Editorial: An invitation to participate in ongoing dialogues on action research and participatory research.  In: M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen (Eds.) Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Questions of power in participatory projects – Participation in organizations and in research. In: M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen (Eds.) Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press.

Dalgaard, L.G., Johannsen, L.V., Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Differences as a potential vehicle of organizational development? – co-researching-on-action. In: M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen (Eds.) Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press. Aalborg.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen. J. (2014). Participacao como desdobramento de poder na pesquisa-acao dialogica en organizacoes: reflexes sobre interesses de conhecimento conflitantes e practicalibidade. In: D. Streck, E. A. Sobottka & E. Eggert (Eds.). Conhecer e transformar: pesquisa-acao e pesquisa participante em dialogo international. Curitiba: Editora CRV (http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=4063)

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J (2013). Sådan inddrager du uden at skuffe. Lederweb, 16.08.2013.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2013). Participacao na pesquisa-acao: Entre a metodologia e a visao de mundo, participacao e codeterminacao. Trabalho & Educacao, vol. 22(1), 37-53.
Link:  http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/trabedu

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2013). Participation i aktionsforskning – mellem metode og verdenssyn, deltagelse og medbestemmelse. In A. Bilfeldt, J. Bloch-Poulsen, T. Børsen, M. L. Gammelby, K. Højbjerg, & A. Juel Jacobsen (Eds.) Refleksiv praksis – forskning i forandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Serie om Lærings-, forandrings- og organisationsudviklingsprocesser / transformational studies ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2012). Participatory knowledge production and power – co-determination through dissensus in dialogic organizational action research. In L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson, E. (Eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach (Routledge Series in Advances in Research Methods) London: Routledge.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2011). Participation as enactment of power in dialogic organizational action research – Reflections on conflicting knowledge interests and actionability. International Journal of Action Research, 7(3) 347-380.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J.  (2013). Participation as power. Between constraint and empowerment in organizational action research (2011) (paper fremlagt på konference i Porto Alegre, Brasilien, arrangeret af Unisinos University om “Participatory Research and Action Research” med aktionsforskere fra Sydamerika og Europa. Udgivet på portugisisk i Brasilien i 2013.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2011) Participation som magtmekanisme – mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning (2011) (paper præsenteret på HSS-konferencen (Høgskolan i Samverkan med Samhället i Karlstad, d. 04-06.05.2011 om Interaktiv og deltagande forskning).
Link: participation_som_magtmekanisme.pdf

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2010) Employee Driven Innovation in Team (EDIT) – innovative potential, dialogue, and dissensus. International Journal of Action Research, (6) 2-3, 155-195.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J.  (2010). Organisationsudvikling – hvornår og hvordan? Erfaringer fra Borgerservice i Silkeborg Kommune. Danske Kommuner (2010). – Skrevet sammen med alle 70 medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg Kommune.
Link: organisationsudvikling_hvordan_og_hvornaar.pdf

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2010)”Det er os, der har fingrene i dejen” – om medarbejderdreven innovation i team (MIT). Skrevet sammen med alle 70 medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg Kommune.
Link: det_er_os_der_har_fingrene_i_dejen.pdf. Artiklen og en række interviews er journalistisk bearbejdet af Marie Begtrup under titlen: Medarbejderne kommer med løsningen. HK Kommunalbladet.
Link: DEFEKT www.hk.dk/kommunal/kommunalbladet (29.04.10, s. 10-12)

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2009). Det koster lidt i starten, men det er hurtigt tjent ind – et eksperiment om at dele viden ved overgang til et nyt projekt på Danfoss Solar Inverters. Projektledelse, 04. – Skrevet sammen med Kristian Clemmensen, Danfoss Solar Inverters.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2009). Medarbejderdreven innovation i team (MIT) – om dialogiske organiseringsprocesser i og på tværs af team. Erhvervspsykologi, (7)4, 52-69.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2009). Sådan kan man fremme medarbejderdreven innovation – værktøjer til innovationsledelse af team. ledelseidag.dk, oktober, nr. 9.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J.  (2008). Working with “not knowing” amid power dynamics among managers: From faultfinding and exclusion towards co-learning and inclusion. In H. Bradbury & P. Reason (Eds.), The Sage Handbook of Action Research: Participative inquiry and practice. London, Sage.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2008). Vanskelige samtaler og henvendelser. E-bog til Forsvaret.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2006). Involvement as a Dilemma. Between Dialogue and Discussion in Team Based Organizations. International Journal of Action Research,2(2), 163-197.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2005). Midwifery and dialogue in organizations. Emergent, mutual involvement in action research. München: Rainer Hampp Verlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2004). Self-referentiality as a power mechanism. Towards dialogic action research. Action research, 2(4), 371-388.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2003). Dialog og dialogiske kompetencer – en ny form for magt? Erhvervspsykologi 4, 40-65. Genoptrykt med få rettelser i H. Alrø & M. Kristiansen (red.) (2004). Dialog og magt i organisationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2002) Kan man opløse sociale betonklodser i en kærlig container? – nogle dilemmaer i dialogisk aktionsforskningstræning i organisationer. Paper til Aktionsforskningskonference på Aalborg Universitet, 12-13.09.2002.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2000). The Challenge of the Unspoken in Organizations. Southern Communication Journal, 65(2+3), 176-190.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2000). Kærlig rummelighed i dialoger. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1998). Productive Dialogues – golddigging midwives. Cybernetics and Human Knowing, 5(3), 37-54.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1997). I mødet er sandheden – en videnskabsteoretisk debatbog om engageret objektivitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1996). Guldgraverens fire veje – om produktive dialoger i H. Alrø (red.). Organisationsudvikling gennem dialoger. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Dertil to videoer: “Betyder det at du mener?” og “Kan du se guldet?”

 

Marianne

Phillips, L., Kristiansen, M, Vehviläinen, M. & Gunnarsson, E. (Eds.)(2012).Tackling the Tensions of Dialogue and Participation: Reflexive Strategies for Collaborative Research. In L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson (Eds.). Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach (kapt. 1). London: Routledge.

Phillips, L. and Kristiansen, M. (2012). Characteristics and challenges of collaborative research: further perspective on reflexive strategies. In: L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson (Eds.). Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach, (kapt. 13). London: Routledge.

Phillips, L. and Kristiansen, M. (2012). In lieu of a conclusion. In: L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson (Eds.). Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach, (kapt. 14). London: Routledge.

Kristiansen, M. (2007). Relational and existential challenges of practicing dialogic action research – working with social concrete blocks in organizations. International Journal of Action Research, 3(1+2), 15-32.

Kristiansen, M. (2007). Kan kolleger mødes på tværs af organisatorisk asymmetri i kollegiale supervisionssamtaler? i H. L. Andersen & L. Søndergaard (red.) Kollegial supervision på universitetet. Århus: Århus Universitetsforlag.

Kristiansen, M. (2006). Et dialogisk perspektiv. Sammen med Helle Alrø i M. S. Nielsen & G. Rom (red.). Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. København: Munksgaard.

Kristiansen, M. (2004). Dialog og magt i organisationer (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag – sammen med Helle Alrø.

Kristiansen, M. (2004). Rapport fra projekt i Fountain House, Danmark. Projekt faglig metode. Det giver mening – om arbejde, interaktion og selvtillid. København: Fountain House.

Kristiansen, M. (2003). Hjælper mellem fag-person, relation og kontekst – refleksioner over fortid, nutid og fremtid, i I. Weicher & P. Fibæk Laursen. Person og profession – en udfordring for socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger. Værløse: Billesø & Baltzer.

Kristiansen, M. (2002). Kommunikation som opbygning af relationer og læringsrum – mellem selvreferentialitet og dialog, sammen med Helle Alrø i O. Løw & E. Svejgaard: Psykologiske grundtemaer. Århus: KvaN.

Kristiansen, M. (2000). Professionelt nærvær – om underviseres ubevidste kommunikation. I C. N. Jensen (red.). Om voksenundervisning – grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner. Værløse: Billesø & Baltzer.

Kristiansen, M. (1999). “Tror I ikke, det ville være en ide?” – perspektiver på vejledningssamtalen, sammen med Helle Alrø, i P. Munch: Vejledning og praktik i læreruddannelsen. Frederikshavn: Dafolo.

Kristiansen, M. (1998). Supervision som dialogisk læreproces, sammen med Helle Alrø. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1998.

Kristiansen, M. (19997). Mediet er ikke budskabet – video i observation af interpersonel kommunikation, sammen med Helle Alrø i H. Alrø & L. Dirckinck-Holmfeld: Videoobservation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. (1993). Taler vi forbi hinanden? Om voksenpædagogik og personlig kommunikation, sammen med Anne Aagaard. København: Gyldendal. – Hertil en video: Den åbne dør – et program om voksenpædagogik og personlig kommunikation. LFU, Dafolo og Gyldendal AV.

Kristiansen, M. (1993). Professionelt nærvær – om underviseres ubevidste kommunikation (1993), i H. Alrø & M. Kristiansen (red.): Personlig kommunikation og formidling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. (21988). Kan du se hvad jeg sagde?, sammen med Helle Alrø. Roskilde: Holistic bogforlag.

 

Jørgen

Bloch-Poulsen, J. (2013). Dialogiske forældresamtaler – alle vil jo gerne inddrages? Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. E-bog og tilhørende video kan downloades gratis fra Forlaget.
Link – AAU:  http://forlag.aau.dk/Shop/andre/antologier-og-monografier/default.aspx
Link – Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=XhHxhozB8GI

Bilfeldt, A., Bloch-Poulsen, J., Børsen, T., Gammelby, M. L., Højbjerg, & A. Juel Jacobsen (2012). Refleksionens nødvendighed. In A. Bilfeldt, J. Bloch-Poulsen, T. Børsen, M. L. Gammelby, K. Højbjerg, & A. Juel Jacobsen (Eds.) Refleksiv praksis – forskning i forandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Serie om Lærings-, forandrings- og organisationsudviklingsprocesser/transformational studies ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København.

Bloch-Poulsen, J. (2011). Dialogic Dissensus Approach – a Model for Research Based Facilitation of Innovation? In Fulford, H. (Ed). Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (15-16 September 2011) (p.136-143). Aberdeen: Robert Gordon University/Aberdeen Business School.

Bloch-Poulsen, J. (2011). Socialkonstruktionisme blandt ledere og konsulenter – kritik af idealistisk konsensustænkning. Erhvervspsykologi, 7 (3), 58-78.

Bloch-Poulsen, J. (2010). A contribution to the concept of dialogue in Scandinavian organizational action research – dialogue as multiple tensionality (2010, upubliceret indledning til ph.d.-afhandling (bedre sent end aldrig)).  Link:  a_contribution_to_the_concept_of_dialogue.pdf

Bloch-Poulsen, J. (2006). Dialog – en udfordring. Mellem involvering og demokratur i organisationsudvikling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (I Bibliotekscentralens lektørudtalelse hedder det: “Bogen er skrevet i et flydende, letlæst sprog … og kan (og bør) læses af alle ledere og tillidsfolk …”).

Bloch-Poulsen, J. (2002). Kost og spand – om at tage skeen i egen hånd, – om at tage hånd om sin kollega, – om en kulturrevolution i integreret vedligehold (2002), sammen med Per Bisgaard i Vedligehold, Drift & Økonomi, 4 (juni).

Bloch-Poulsen, J. (1993). Lederkommunikation. Om “Lad-mig”-, “Ja,men”- og “Åh-Gud”-lederen” i H. Alrø & M. Kristiansen (red.): Personlig kommunikation og formidling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Bloch-Poulsen, J. (1983). Følelser og forhøjet blodtryk. København: Borgen.