projekter

Som aktionsforskere gennemførte vi i perioden 2013-2015 et projekt om

Læring i selvstyrende teams i en organisation i vækst
Projektet gennemføres i samarbejde med Fakultetskontoret ved TEKNAT og SUND, Aalborg Universitet. Formålet er at medkabe et læringsmiljø med fokus på proaktiv løsning af vores kerneopgaver, optimering af sagsgange og fastholdelse af organisationen med værdibasering og selvstyrende teams, hvor det sikres, at alle TØR og får lov til at sætte sig selv i spil som medarbejdere, der opfatter den stadige forbedring af arbejdet som en del af arbejdet.

Som aktionsforskere gennemførte vi i perioden 2011-2013 et projekt om

Innovative elever – innovative medarbejdere
Projektet gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og financieres af Region Midt.
Der er tale om et samarbejde mellem forskere, arbejdspladser og uddannelsesinstitution , hvor vi ved medarbejderdreven innovation forstår det forhold, at medarbejderne skaber nye rutiner, som er til gavn for organisationen, arbejdsorganiseringen og arbejdslivskvaliteten.
Vores antagelse er, at kvaliteten i ældreplejen bl.a. skal sikres gennem styrkelse af innovationskompetencer hos medarbejderne og lederne. Gennem medarbejderdreven innovation styrkes flere af de områder, som nedsætter risikoen for stress, bl.a. indflydelse og social støtte.
Vi ønsker med projektet i et samarbejde at undersøge, hvordan disse kompetencer trænes og gives de bedst mulige organisatoriske rammer. Sideløbende hermed ønsker vi at omsætte denne viden til undervisning og efteruddannelsesaktiviteter i social og sundhedsuddannelserne.

Formålet med projektet var:

– at afprøve disse kompetencer i organisationer, som er aftagere af elever fra Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg med henblik på at vurdere kompetencernes relevans i ældreplejen samt kortlægge andre mulige innovationskompetencer,
– at komme med et bud på, hvordan disse kompetencer kan integreres i social- og sundhedsuddannelserne, således
– at de nyuddannede i de organisationer, hvor de får arbejde, kan bidrage til både medarbejderdreven og brugerdreven innovation, da det er vores antagelse, at det grundlæggende er de samme innovationskompetencer, der kan anvendes i samarbejdet med kolleger og brugere
– at udvikle efteruddannelsesaktiviteter for uddannet social- og sundhedspersonale og -ledelse.