startside

dialogerDIALOG er et konsulentfirma bestående af Marianne Kristiansen, ph.d. og Jørgen Bloch-Poulsen, ph.d.

I dialog med vores samarbejdspartnere praktiserer vi som konfliktmæglere, organisationsudviklingskonsulenter, facilitatorer og aktionsforskere.

Vi bidrager i private, offentlige og faglige organisationer til at styrke lederes og medarbejderes kommunikative kompetencer på måder, som er forankrede i organisationen. Vi laver dialogisk organisationsudvikling sammen med organisationen for at opnå dens mål. Vi holder kurser og foredrag om dialoger, medarbejderdreven innovation i team, ledelse, coaching, supervision, samarbejde, konfliktfacilitering, vanskelige samtaler m.m.

Vi arbejder sammen med deltagerne på at udvikle nye fælles rutiner, som giver mere hensigtsmæssige kommunikationsmønstre og måder at organisere arbejdet på. Sædvanligvis med resultater som bedre opgaveløsning, produktudvikling, innovation eller reduceret sygefravær.

Vi tilbyder gratis konfliktmægling i NGO’er, hvor der ikke er penge til konsulenter, og hvor forventninger mellem forskellige parter med fordel kunne være bedre afstemt.

Vores seneste bog – om Inddragelse i forandringsprocesser – kan downloades gratis her: http://vbn.aau.dk/files/273533506/Inddragelse_online_st.pdf 
En kort flyer om bogen: flyer_inddragelse.pdf

Vores seneste video – om Dialogiske forældresamtaler – kan downloades her: https://www.youtube.com/watch?v=XhHxhozB8GI